Våra tjänster

Din tanke, vår uppgift

Våra tjänster

Vi är din samarbetspartner inom EL, FIBER, SCHAKT ENTREPRENADER och TRANSPORT, våra kunder finns inom fibernät, elnät, industri, fastighet, bygg och anläggning.

EL entreprenad

Inom EL så utför vi entreprenader och transporter åt de största bolagen i Sverige, vi schaktar, plöjer, kedjegräver, skarvar elkabel samt utför styrda borrningar och jordraketer. Vi är behjälpliga som projektledare eller montörer om behov finns. Vi är delaktiga i stora som små projekt med sjökabelförläggning och ö jobb samt vindkraftsparker och har utrustning för att trycka kabel i slang och förlägga slang.

Vi jobbar med:

 • Fiber
 • El
 • Service
 • Underhåll
 • Konsulting
 • Tekniska tjänster
 • Entreprenad
 • Projekt
 • Förnybar energi
 • Kommunikation
 • Material
 • Köp och Sälj
 • EBR
 • AMA
 • Sambyggnad och Samförläggning

FIBER entreprenad

Inom FIBER så är vi med och bygger ut landsbygd och FTTH projekt med gräv och transport, vi blåser, svetsar och installerar och utför styrda borrningar, jordraketer och tomtschakter. Vi mäter även in, dokumenterar, OTDR mäter samt bistår med beredning och projektledning om så önskas

SCHAKT entreprenad

Inom SCHAKT samarbetar vi med våra partners Nordisk Service & Installation AB och Dalboreddens Åkeri AB

TRANSPORT

Inom TRANSPORT löser vi våra kunders behov i de flesta branscher med hjälp av våra kranbilar, lastväxlare, växelflaksbilar och anläggningsbilar